قرارداد – وردپرسی شو

قرارداد طراحی سایت

ماده 1- موضوع قرارداد

طراحی وب سایت و انجام امور مربوطه با مشخصات زیر:

آدرس دامنه : (دامنه انتخابی توسط کاربر در زمان ثبت سفارش)

پلن: (پلن انتخابی توسط کاربر در زمان ثبت سفارش)

ماده 2- طرفین قرارداد

اين قرارداد فی مابين وب سایت وردپرسی شو که از این پس در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود و از یک طرف (مشخصات درج شده در پروفایل کاربر) که از این پس در این قرارداد کارفرما نامیده می شود، به شرح ذیل منعقد و طرفین قرارداد متعهد به اجرای مفاد آن می باشند.
2-1  مشخصات طرفین
2-1-1  مشخصات کارفرما
(مشخصات درج شده در پروفایل کاربر)

مشخصات پیمانکار

وب سایت وردپرسی شو با آدرس پست الکترونیک [email protected]  به نشانی: گیلان، رشت، رازی، خیابان شهید مسعود قلی زاده، خیابان شهید محمدحسن رشیدزاده، کد پستی 4144714875  تلفن : 09116714220

 

2-2 کلیه اعلانات صورت گرفته از طرف مشخصات مندرج در ماده 2-1  برای طرفین به منزله درخواست رسمی و قطعی طرفین قرارداد می باشد.

ماده 3: مبلغ قرارداد

3-1 مبلغ انجام موضوع قرارداد با توجه به مشخصات آمده در ماده 1 این قرارداد، به مبلغ (قیمت درج شده پلن انتخابی کاربر در زمان ثبت سفارش) می باشد.

ماده 4: شرایط پرداخت

4-1 مرحله 1: پرداخت مبلغ کل قرارداد از طرف کارفرما.

4-6 وجه تسویه می تواند به صورت نقدی یا به هر نوع حساب بانکی که توسط پیمانکار معرفی می شود واریز گردد.

ماده 5:  شروع قرارداد

قرارداد از تاریخ امضاء و تبادل آن توسط طرفین و پرداخت مبلغ، نافذ، معتبر و لازم الاجرا است.

ماده 6 : مدت زمان لازم جهت انجام موضوع قرارداد

مدت زمان لازم جهت انجام موضوع قرارداد و تحویل طرح نهایی طبق مذاکرات انجام شده و توافق طرفین 7 روز کاری می باشد.
6-1 مبنای تعیین مدت زمان لازم برای انجام موضوع قرارداد، ارائه اطلاعات و توضیحات اولیه به پیمانکار همزمان با پرداخت وجه و امضاء قرارداد و همچنین  تأیید اولین طرح های ارائه شده به کارفرما می باشد. بدیهی است در صورت عدم ارائه اطلاعات در زمان پرداخت و امضاء قرارداد و همچنین عدم  تأیید طرح های اولیه و درخواست تغییرات و یا طراحی و پیاده سازی مجدد طرح ها، زمان سپری شده از تاریخ پرداخت پیش پرداخت و امضاء قرارداد  تا زمان ارائه اطلاعات اولیه از سوی کارفرما و همچنین مدت زمان لازم  برای انجام تغییرات که از سوی پیمانکار تعیین می شود، به مدت زمان لازم برای تحویل موضوع  قرارداد اضافه می شود.

ماده 7: خدمات پشتیبانی

سرویس میزبانی وب (هاست) به مدت یک سال می باشد و خدمات پشتیبانی به مدت (درج شده در پلن تهیه شده) شمسی و شروع آن از تاریخ پرداخت وجه  قرارداد،  مندرج در بنده 1-4 است که در ماه های آتی با پرداخت مبلغ توافقی، به مدت یک ماه شمسی قابل تمدید می باشد.
7-1 خدمات پشتیبانی طراحی سایت شامل رفع هرگونه نقص در عملکرد صحیح  موارد مندرج در ماده 1 همین قرارداد و یا آموزش نحوه کار با بخش های مختلف وب سایت  است.
7-1-1 در صورت درخواست تغییرات از سوی کارفرما پس از تأیید طرح ها، کارفرما می بایست هزینه انجام تغییرات که  توسط پیمانکار تعیین می گردد را از قبل بپردازد.
7-2 در صورت عدم واریز هزینه خدمات پشتیبانی ماهانه، وظیفه پشتیبانی و رفع اشکال از پیمانکار ساقط می گردد.
7-3 در صورت میزبانی دامنه از سوی پیمانکار و عدم دریافت هزینه خدمات هاست، پیمانکار می تواند خدمات میزبانی وب سایت کارفرما را قطع نماید.

ماده 8: تعهدات طرفین

8-1 تعهدات پیمانکار
8-1-1 كلیه اطلاعاتى كه توسط كارفرما در اختيار پیمانکار قرار میگیرد از سوی پیمانکار محرمانه تلقی میگردد و پیمانکار موظف به حفظ و نگهدارى اطلاعات داده شده بوده و حق در اختیار دادن این اطلاعات را به سایر ندارد.
8-1-2 پیمانکار متعهد می شود کلیه خدمات ذکر شده در موضوع قرارداد را پس از تسویه کامل قرارداد، به کارفرما ارائه دهد.
8-1-3 پیمانکار موظف به تأمین امنیت تارنما مطابق با استانداردهای موجود می باشد.
8-1-4 پیمانکار متعهد می شود، در طول قرارداد کلیه مشکلات فنی مربوط به وب سایت را برطرف نماید.
8-1-5 پیمانکار متعهد می شود در صورت عدم تحویل طرح نهایی در زمان محاسبه شده،روزانه مبلغ 100,000 ریال به عنوان خسارت تأخیر به کارفرما پرداخت نماید.
8-2 تعهدات کارفرما
8-2-1 پیمانکار حق دارد طرح تحویل داده شده را در محل مناسب به نحوی که به اصل طرح آسيب وارد نگردد امضاء نماید، مگر در صورتی که طرفین در این مورد به توافق برسند.
8-2-1-1 در صورتی که کارفرما درخواست عدم امضای  طرح  نماید، می بایست مبلغ یکصد هزار تومان به پیمانکار به عنوان عدم درج اسم پیمانکار در طرح را پرداخت نماید.
8-2-2 چنانچه چند طرح اولیه توسط پیمانکار جهت بررسى به كارفرما ارائه گردد، كارفرما پس از انتخاب طرح اولیه مناسب، ملزم به بازگرداندن تمام طرح های دیگر به پیمانکار بوده و هیچگونه حق مالكيتى نسبت به ساير طرح ها نخواهد داشت.
8-2-3 پرداخت کلیه کسورات قانونی مبلغ قرارداد بر عهده کارفرما میباشد و مبلغ قرارداد به صورت خالص به پیمانکار پرداخت میگردد.
8-2-4 پیمانکار هیچ گونه مسئولیتی در قبال در اختیار قرار گرفتن اطلاعات امنیتی وب سایت به افراد غیر به هر نحوی از سوی کارفرما را ندارد.
8-2-5 پیمانکار هیچ گونه مسئولیتی در قبال دامنه هایی که توسط کارفرما در جایی غیر از وب سایت پیمانکار ثبت شده اند را نخواهد داشت.
8-2-6 کارفرما متعهد می شود که پس از عقد قرارداد، در قبال درخواست اضافه کردن ویژگی های جدید به وب سایت، هزینه روز مندرج در وب سایت رسمی پیمانکار را پرداخت نماید.
8-2-7 کارفرما متعهد می شود در صورت نیاز به ارائه اطلاعات اولیه مانند دامنه، تصاویر، کاتالوگ و …. آن ها را قبل از ارائه طرح اولیه در اختیار پیمانکار قراردهد. بدیهی است در صورت عدم همکاری کارفرما، پیمانکار می تواند طرح اولیه را ارائه ندهد.
8-2-8 کارفرما متعهد می شود پس از تأیید طرح، هرگونه درخواست تغییر که منجر به طراحی مجدد و یا تغییرات در بخشی از طرح شود، هزینه آن را طبق تعرفه روز مندرج در وب سایت رسمی پیمانکار و یا برآورد پیمانکار پرداخت نماید.
8-2-9 در صورتی که نماینده کارفرما تغییر یابد، کارفرما می بایست به صورت کتبی این مورد را اعلام نماید. همچنین در صورت متفاوت بودن درخواست نماینده جدید با نماینده قبلی، کارفرما می بایست هزینه تعیین شده از سوی پیمانکار جهت  انجام تغییرات درخواستی نماینده جدید را بپردازد.

ماده 9: حل اختلاف

در صورت بروز اختلاف فی ما بین طرفین قرارداد، در صورتی که توافقی در مذاکرات حاصل نشد، اختلاف از طریق مراجع ذیصلاح مورد بررسی قرار می گیرد.

ماده 10: فسخ قرارداد

قرار داد از نوع لازم الاجرا تلقی شده و تنها در صورت توافق طرفین قابل فسخ می باشد.

ماده 11: اقامت گاه قانونی طرفین

اقامتگاه قانونی طرفین، همان نشاني مندرج در قرارداد بوده و در موارد لزوم و به منظور ابلاغ مكاتبات، مورد استناد خواهد بود و در صورتيكه در طول مدت قرارداد نشاني متعاقدين تغيير يابد، طرفين بايد رسماً و كتباً مراتب را به يكديگر ابلاغ نمايند و تا قبل از ابلاغ رسمي، نشاني قبلي معتبر خواهد بود.

ماده 12: فورس ماژور

در صورت بروز هرگونه اشکال به علت وجود فورس ماژور طبق تعاریف سازمان برنامه و بودجه (از قبیل سیل، زلزله، جنگ، اعتصاب و غیره) طبق قوانین حاکم بر جامعه عمل خواهد شد.

ماده 13: نسخ قرارداد

این قرارداد در تاریخ  (ثبت شده در پروفایل) در 13 ماده که اعتبار یکسان دارند تنظیم و به امضاء طرفین قرارداد رسید.

پیمانکار وب سایت وردپرسی شو (wordpressisho.ir)

نماینده کارفرما (ثبت شده در پروفایل)

نام و نام خانوادگی (ثبت شده در پروفایل)

امضاء (ثبت سفارش به منزله قبول مفاد قرار داد است)

تاریخ (ثبت شده در پروفایل)

جهت دریافت کد تخفیف 9 تا 30 درصدی خرید هاست
از بهترین هاستینگ کشور، لطفا مشخصات زیر را کامل نمایید

"*" indicates required fields